Aannemer Kumpen gestart met aanleg Agropolis-infrastructuur

Agropolis-Kinrooi wordt binnenkort ook een écht bedrijventerrein. De werken voor de wegenis en nutsvoorzieningen zijn gestart. Het herstructureringscomité, dat instaat voor de herinrichting van voormalig grindwinningsgebied, selecteerde aannemer Kumpen voor uitvoering van de werken.

2015dec 18

UHasselt houdt biotechnologiespin-off bio2clean boven de doopvont

De UHasselt heeft er een spin-off bij. Met 'bio2clean' wil het Centrum voor Milieukunde (CMK) zijn jarenlange expertise rond fytoremediatie – het gebruik van planten bij de sanering van bodems en (grond)water – naar de markt brengen, in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen. 

2015okt 26

Terugblik: Inspiratiesessie Innovatieve vermarkting

Samen met het Innovatiesteunpunt en Greenville, organiseerde Agropolis-Kinrooi de 3e inspiratiesessie van dit jaar. Deze keer kwam het thema "Innovatieve vermarkting" aan bod.

2015okt 26

Agropolis, een stand van zaken

Op dinsdag 20/10/15 organiseerde Agropolis-Kinrooi, i.s.m. de gemeente, een infoavond voor de omwonenden van het gebied. Op deze avond werden de ambitie en doelstellingen van Agropolis benadrukt en kwam een stand van zaken van de diverse projecten aan bod. 

2015okt 26
Agropolis Limburgse Investeringsmaatschappij LRM

LRM bouwt mee aan zesde Limburgse Incubator

VZW Boterakker, initiatiefnemer van Agropolis-Kinrooi, gaat een strategische partnership aan met de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM). Beide partners ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. Deze samenwerking is voor beiden van strategisch belang en zal het Agropolis-project aanzienlijk versterken.

2015jul 09
Agropolis Groente-Innovatiefonds Provincie Limburg SALK

Provincie Limburg ondersteunt Innovatie in de groenteteelt

De deputatie van de provincie Limburg heeft zeer recent twee nieuwe  projecten van het Groente-InnovatieFonds (GIF) goedgekeurd. Het fonds dat vorig jaar is opgericht in het kader van het SALK-uitvoeringsplan moet helpen het potentieel van de Noord-Limburgse groentesector verder te ontwikkelen.

2015jul 09
Agropolis Incubator - Uitzicht vanuit Vissenakker

UR Architects ontwerpt Agropolis-Incubator

Agropolis-Kinrooi heeft UR Architects uit Antwerpen aangesteld voor het ontwerp van haar Incubatorgebouw. Na de officiële erkenning door minister Muyters op 18 mei 2015 als “Vlaamse Incubator voor innovatieve land- en tuinbouw”, krijgt het Incubatorgebouw van Agropolis nu ook concreet vorm. De ontwerper werd geselecteerd en de visie ligt klaar.

2015jul 09

Terugblik: Inspiratiesessie Aquacultuur

Op de inspiratiesessie rond aquacultuur, georganiseerd door het Innovatiesteunpunt, Greenville en Agropolis, werden enkele uitdagende projecten gepresenteerd. Aquacultuur staat in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen. Als we ook in de toekomst vis willen eten, dan moeten we een tandje bij schakelen. In synergie met andere teelten en bedrijfsstromen om de kringlopen te sluiten heeft aquacultuur kansen.

2015mei 21
Agropolis Vlaamse Overheid Incubator Philippe Muyters

Vlaamse Regering erkent Agropolis-Kinrooi officieel als Incubator

Vlaams Minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft  Agropolis-Kinrooi nu ook officieel erkend als incubator. Agropolis-Kinrooi is het bedrijventerrein voor Innovatieve land- en tuinbouwbedrijven. Startende ondernemingen kunnen voortaan rekenen op huisvesting én begeleiding binnen de “Agropolis-Incubator”.

2015mei 21
Agropolis - Storm Seeds ondertekening - Pieter Storm - Wim Rutten

Storm Seeds trekt naar Agropolis

Zaadveredelingsbedrijf Storm Seeds uit Opglabbeek legt vanaf april 7 ha proefvelden aan op Agropolis. Op termijn engageert Storm Seeds zich om haar hele Research & Development-afdeling over te brengen naar de site. Het grootste groente-zaadveredelingsbedrijf van België ziet in Agropolis de ideale locatie om haar innovatieluik verder vorm te geven.

2015apr 02