Terugblik: Inspiratiesessie Aquacultuur

Op de inspiratiesessie rond aquacultuur, georganiseerd door het Innovatiesteunpunt, Greenville en Agropolis, werden enkele uitdagende projecten gepresenteerd. Aquacultuur staat in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen. Als we ook in de toekomst vis willen eten, dan moeten we een tandje bij schakelen. In synergie met andere teelten en bedrijfsstromen om de kringlopen te sluiten heeft aquacultuur kansen.

2015mei 21
Agropolis - Storm Seeds ondertekening - Pieter Storm - Wim Rutten

Storm Seeds trekt naar Agropolis

Zaadveredelingsbedrijf Storm Seeds uit Opglabbeek legt vanaf april 7 ha proefvelden aan op Agropolis. Op termijn engageert Storm Seeds zich om haar hele Research & Development-afdeling over te brengen naar de site. Het grootste groente-zaadveredelingsbedrijf van België ziet in Agropolis de ideale locatie om haar innovatieluik verder vorm te geven.

2015apr 02