Agropolis - Yacon - Oogst

Eerste oogst van Yacon is een feit

Het Yacomix-project, dat werd goedgekeurd binnen het Groente-InnovatieFonds, heeft letterlijk haar vruchten afgeworpen. De projectpartners hebben de eerste oogst op Agropolis gerealiseerd en bereiken hiermee een mijlpaal in het teeltonderzoek naar de nieuwe knol.

2015dec 18
Agropolis - Agribex - Joke Schauvliege

Terugblik op een geslaagde Agribex

Afgelopen week was Agropolis aanwezig als standhouder op Agribex, de grootste professionele beurs voor landbouw en groenvoorziening in België. Zowel wij als als de organisatie, kunnen tevreden terugkijken op deze 69e editie.

2015dec 18

Aannemer Kumpen gestart met aanleg Agropolis-infrastructuur

Agropolis-Kinrooi wordt binnenkort ook een écht bedrijventerrein. De werken voor de wegenis en nutsvoorzieningen zijn gestart. Het herstructureringscomité, dat instaat voor de herinrichting van voormalig grindwinningsgebied, selecteerde aannemer Kumpen voor uitvoering van de werken.

2015dec 18

Agropolis, een stand van zaken

Op dinsdag 20/10/15 organiseerde Agropolis-Kinrooi, i.s.m. de gemeente, een infoavond voor de omwonenden van het gebied. Op deze avond werden de ambitie en doelstellingen van Agropolis benadrukt en kwam een stand van zaken van de diverse projecten aan bod. 

2015okt 26

UHasselt houdt biotechnologiespin-off bio2clean boven de doopvont

De UHasselt heeft er een spin-off bij. Met 'bio2clean' wil het Centrum voor Milieukunde (CMK) zijn jarenlange expertise rond fytoremediatie – het gebruik van planten bij de sanering van bodems en (grond)water – naar de markt brengen, in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen. 

2015okt 26

Terugblik: Inspiratiesessie Innovatieve vermarkting

Samen met het Innovatiesteunpunt en Greenville, organiseerde Agropolis-Kinrooi de 3e inspiratiesessie van dit jaar. Deze keer kwam het thema "Innovatieve vermarkting" aan bod.

2015okt 26
Agropolis Incubator - Uitzicht vanuit Vissenakker

UR Architects ontwerpt Agropolis-Incubator

Agropolis-Kinrooi heeft UR Architects uit Antwerpen aangesteld voor het ontwerp van haar Incubatorgebouw. Na de officiële erkenning door minister Muyters op 18 mei 2015 als “Vlaamse Incubator voor innovatieve land- en tuinbouw”, krijgt het Incubatorgebouw van Agropolis nu ook concreet vorm. De ontwerper werd geselecteerd en de visie ligt klaar.

2015jul 09
Agropolis Limburgse Investeringsmaatschappij LRM

LRM bouwt mee aan zesde Limburgse Incubator

VZW Boterakker, initiatiefnemer van Agropolis-Kinrooi, gaat een strategische partnership aan met de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM). Beide partners ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. Deze samenwerking is voor beiden van strategisch belang en zal het Agropolis-project aanzienlijk versterken.

2015jul 09
Agropolis Groente-Innovatiefonds Provincie Limburg SALK

Provincie Limburg ondersteunt Innovatie in de groenteteelt

De deputatie van de provincie Limburg heeft zeer recent twee nieuwe  projecten van het Groente-InnovatieFonds (GIF) goedgekeurd. Het fonds dat vorig jaar is opgericht in het kader van het SALK-uitvoeringsplan moet helpen het potentieel van de Noord-Limburgse groentesector verder te ontwikkelen.

2015jul 09

Terugblik: Inspiratiesessie Aquacultuur

Op de inspiratiesessie rond aquacultuur, georganiseerd door het Innovatiesteunpunt, Greenville en Agropolis, werden enkele uitdagende projecten gepresenteerd. Aquacultuur staat in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen. Als we ook in de toekomst vis willen eten, dan moeten we een tandje bij schakelen. In synergie met andere teelten en bedrijfsstromen om de kringlopen te sluiten heeft aquacultuur kansen.

2015mei 21