Agropolis - Luchtbeeld incubator
10 november 2017

Warmtenet voor Agropolis!

Afgelopen maandag 6 november besloot de gemeenteraad van Kinrooi om een warmtenet te ontwikkelen op de site van Agropolis. Dit milieuvriendelijk energieconcept past perfect in de visie van het nieuwe bedrijventerrein voor innovatieve landbouw, gelegen tussen Geistingen en Kessenich. De overheidsopdracht voor de detailstudie werd gegund aan Abde Solutions.​

Wim Rutten, schepen van lokale economie en landbouw:   “Een warmtenet is een energieconcept waarbij restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek, verbrandingsoven of elektriciteitscentrale, gebruikt wordt voor de centrale opwarming van water. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water dan tot bij de bedrijven in de buurt voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. Op de Agropolis-site wil de gemeente een warmtenet ontwikkelen voor een vermogen van 6 MWth (megawatt voor thermische energie) en met een aanvoertemperatuur van maximaal 90° Celsius. In een eerste fase zal een net ontwikkeld worden van ongeveer 1,1 km. 

Daarmee kan Agropolis de bedrijven op de te ontwikkelen site allemaal deze vorm van duurzame energie aanbieden.  Het is daarbij de bedoeling dat deze keuze hen niet duurder dan elders komt te staan.  Vanzelfsprekend zal het incubatorgebouw (foto) het goede voorbeeld geven en als eerste afnemer van het warmtenet gaan fungeren. “

Marc Moons, Agropolis Kinrooi:  “Als ieder bedrijf apart denkt in functie van duurzame energie, is de optie voor een warmtenet moeilijk rendabel te maken. Van daaruit ontstond het idee om dit collectief aan te bieden voor de Agropolis site.  Wij voorzien het warmtenetwerk maar de bedrijven kunnen nog altijd zelf kiezen hoe en waar ze hun energie afnemen.  Maar eigenlijk is het de bedoeling dat op termijn alles draait met de restwarmte van de bedrijven en dat het ene bedrijf het andere dus helpt en voorziet van warmte.  Koeltorens waarbij de restwarmte gewoon in de lucht verdwijnt, zien we liever niet op de Agropolis-site want die verloren restwarmte kunnen we beter aanwenden in ons warmtenet.  Bij de opstart zal het warmtenet gevoed worden met een aardgasketel die nadien als back-up zal dienen.  Geothermie, waarbij de aardwarmte van diep onder de grond gebruikt wordt, is op dit moment niet rendabel. In het begin zullen er ook nog te weinig bedrijven zijn waarvan we de restwarmte kunnen gebruiken. Maar op termijn is het natuurlijk wel de bedoeling om de warmtekrachtkoppeling te maken met de bedrijven van de Agropolis-site. Als er een bedrijf is dat binnen haar werking nood heeft aan een kleine elektriciteitscentrale, kunnen we daar de restwarmte van recupereren voor ons warmtenetwerk.  Bedrijven die kiezen voor het warmtenetwerk in plaats van de klassieke energieleveranciers, krijgen een caloriemeter in plaats van een gasmeter. Op basis van de verbruikte calorieën krijgen ze dan een factuur van Agropolis voor de afgenomen warmte. De bedrijven waarmee we in bespreking zijn om zich te vestigen, zijn alvast geïnteresseerd in ons warmtenet. “

Burgemeester Jo Brouns:   De kosten voor het ontwerp van de aanleg van het warmtenet bedraagt 27.500 euro. Eerst zal de ontwerper de administratieve voorbereidingen doen, wat in hoofdzaak neerkomt op het maken van de plannen van het ondergronds warmtenet en deze opdracht vervolgens bekendmaken. Na de keuze van de aannemer volgt daarna nog een tweede deel waarbij de ontwerper voor de werfopvolging zorgt tot aan de oplevering van de werken.  De aanleg van het warmtenet zelf is gepland in 2018.

Voor zowel de ontwerpkosten als de aanleg van het netwerk kan de gemeente Kinrooi rekenen op SALK-middelen (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat).  Het warmtenet beantwoordt immers perfect aan de criteria “innovatief, duurzaam en klimaatneutraal”.