21 mei 2015

Vlaamse Regering erkent Agropolis-Kinrooi officieel als Incubator

Vlaams Minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft  Agropolis-Kinrooi nu ook officieel erkend als incubator. Agropolis-Kinrooi is het bedrijventerrein voor Innovatieve land- en tuinbouwbedrijven. Startende ondernemingen kunnen voortaan rekenen op huisvesting én begeleiding binnen de “Agropolis-Incubator”. Daarnaast voorziet het Agentschap Ondernemen een toelage van 500.000 euro voor de bouw van het incubatorgebouw. “Door de erkenning als incubator, creëert Agropolis-Kinrooi enkele tientallen jobs binnen het gebouw”, zegt Afgevaardigd bestuurder Wim RuttenAgropolis-Kinrooi mag zich met deze erkenning de zesde Limburgse incubator noemen.

De totale kost voor de bouw van het incubatorgebouw wordt geraamd op 2 miljoen euro. Door de erkenning als incubator ontvangt Agropolis-Kinrooi een toelage van 500.000 euro van het Agentschap Ondernemen. De toelage wordt aangevuld met 100.000 euro voor het beheer van het gebouw. De provincie Limburg (835.000 euro via SALK) en de VZW Boterakker (665.000 euro) staan in voor de overige investeringskosten. 

Tientallen extra jobs voor de regio

De realisatie van een incubatorgebouw is cruciaal om aan de doelstellingen van Agropolis-Kinrooi en bijkomende jobcreatie te voldoen. De toelage verhoogt de levensvatbaarheid van de incubator en daarmee ook de kansen op bijkomende werkgelegenheid.

Wim Rutten, Afgevaardigd bestuurder Agropolis-Kinrooi: “Dankzij de ondersteuning en begeleiding van starters binnen de incubator, creëert Agropolis-Kinrooi enkele tientallen jobs. Daarnaast verwachten we nog enkele honderden rechtstreekse en onrechtstreekse jobs door de groei van startende bedrijven uit het incubatorgebouw. Dit betekent een duidelijke economische en sociale meerwaarde voor de regio Kinrooi en bij uitbreiding de Provincie Limburg.”

Agropolis-Kinrooi wordt één van de elementen die het sociale drama na de sluiting van Ford-Genk kunnen opvangen. Dit is ook de reden waarom Agropolis-Kinrooi werd geselecteerd binnen het SALK-programma.

Ondersteuning en begeleiding van starters

Agropolis-Kinrooi voorziet de komst van zeer uiteenlopende bedrijfsprofielen op de site. Enerzijds bestaande land- en tuinbouwbedrijven die een niche willen aanboren, maar voor de opstart op zoek zijn naar een ideale vestigingslocatie. Agropolis-Kinrooi biedt deze bedrijven een 40ha grote bedrijvenzone en de nodige ondersteuning en diensten. Anderzijds kunnen met deze erkenning ook startende ondernemingen terecht op Agropolis-Kinrooi. Binnen de incubator wordt immers een startersaanbod uitgewerkt in de vorm van (1) accommodatie met ondersteunende diensten (kantoren, bedrijfshal, secretariaatsfunctie, netwerking & kennisdeling,…) en (2) begeleiding op maat. Agropolis-Kinrooi zal dus een plaats zijn waar elk van deze bedrijven zich in een optimale omgeving kan ontwikkelen.

Ontwerp incubatorgebouw krijgt vorm

De volgende stap in de ontwikkeling van de incubator is het aanstellen van het ontwerpbureau via een procedure bij het Team Vlaams Bouwmeester. Momenteel hebben vier bureaus een voorstel ingediend en starten de onderhandelingen met de voorkeursbieder. Voor de start van het bouwverlof wordt een definitieve overeenkomst gesloten met de ontwerper. De investering voor de incubator wordt geraamd op 2 miljoen euro, waarbij enerzijds de provincie Limburg vanuit SALK en anderzijds het Agentschap Ondernemen via deze erkenning een toelage voorzien. De VZW Boterakker voorziet de overige middelen.

Hoewel vandaag het incubatorgebouw dus nog niet operationeel is, kunnen starters zich wel al aanmelden bij Agropolis. Agropolis begeleidt immers vandaag al starters. Zo vindt o.a. een Initiatiecursus Aquacultuur plaats op donderdag 4 juni, dit in samenwerking met het Vlaams Aquacultuurplatform en de PXL. De huisvesting van starters kan tijdelijk opgevangen worden binnen de Greenville-Incubator.

Agropolis-Kinrooi binnen een Limburgse en Vlaamse context 

Binnen het Limburgs incubatorenlandschap wordt Agropolis-Kinrooi toegevoegd aan een mooi lijstje van reeds bestaande incubatoren, elk met hun eigen thema. Het gaat om: GreenVille (Cleantech), IncubaThor (Energie), Corda Incubator (ICT & Digitale Media), C-mine Crib (Creatieve economie) en BioVille (Health & Care). Het aanbod voor startende ondernemingen binnen de Innovatieve land- en Tuinbouw krijgt dankzij Agropolis-Kinrooi een complementaire uitbreiding.

Ook binnen Vlaanderen zal Agropolis-Kinrooi nu gekend zijn als dé vestigingsplaats voor startende landbouwondernemers. Jo Brouns, Burgemeester Kinrooi:

“De erkenning door Minister Muyters is een zeer belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Agropolis-project en de regio. Naast de erkenning binnen SALK, zal Agropolis-Kinrooi nu ook op Vlaams niveau een belangrijke rol spelen. Starters vanuit gans Vlaanderen op vlak van innovatieve land- en tuinbouw kunnen hierdoor geconcentreerd worden binnen de incubator.”

Incubatoren: broedkamers rond specifieke thema’s

Incubatoren zijn broedkamers voor startende ondernemingen. Ze zorgen voor huisvesting en begeleiding van innovatieve starters. Daarbij werken incubatoren rond specifieke thema’s en creëren ze voor startende bedrijven een aantrekkelijke omgeving. De uiteindelijke doelstelling is dat starters bijdragen aan de vernieuwing en transitie van het economische weefsel in Vlaanderen.

Om ondernemerschap te stimuleren, keurde de Vlaamse regering in april 2014 een ministerieel Besluit goed over de ondersteuning van incubatoren. Aangezien de doelstellingen van Agropolis-Kinrooi volledig in lijn liggen met de verwachtingen van dit Ministerieel besluit, werd een aanvraag tot erkenning als incubator ingediend. Het dossier bleek voldoende sterk, waarop Minister Muyters de aanvraag deze week goedkeurde.