26 oktober 2015

UHasselt houdt biotechnologiespin-off bio2clean boven de doopvont

De UHasselt heeft er een spin-off bij. Met 'bio2clean' wil het Centrum voor Milieukunde (CMK) zijn jarenlange expertise rond fytoremediatie – het gebruik van planten bij de sanering van bodems en (grond)water – naar de markt brengen, in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen. “Er is in Vlaanderen grote vraag naar groenere en betaalbare alternatieven voor bodemsanering, maar onze techniek is nog te weinig gekend. Met bio2clean hopen we dat onze kennis en ervaring het verschil maken op het terrein”, aldus de CMK-onderzoekers. Zaakvoerders Dirk Dubin en Mario Clemmens stelden hun spin-off op 21 oktober voor aan de buitenwereld.

Vandaag zijn in Vlaanderen zo’n 12.500 terreinen verontreinigd, waarvan er tot nu toe nog maar 2.700 zijn gesaneerd – ondanks het proactieve beleid dat de overheid voert. “Bodemsaneringen zijn ontzettend duur. Zeker wanneer lage concentraties van verontreinigingen zich over een heel grote oppervlakte uitstrekken, wordt een klassieke sanering zo goed als onbetaalbaar”, zegt prof. dr. Jaco Vangronsveld van het Centrum voor Milieukunde (UHasselt).

Klassieke bodemsaneringen kosten niet alleen handenvol geld, ze zijn vanuit ecologisch oogpunt ook verre van ideaal. Dr. Nele Witters (CMK/UHasselt): “Doordat de bodemstructuur en -samenstelling ernstig verstoord wordt, duurt het jaren vooraleer het bodemecosysteem zich kan normaliseren. Bovendien is de ecologische voetafdruk die zo’n saneringsoperatie met zich meebrengt bijzonder hoog: de pompen of andere machines die gebruikt worden, slurpen energie en ook het transport heeft – naast de bijkomende hinder – negatieve gevolgen voor het milieu.”

Ecologische en economische winst

Het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt is wereldpionier in het onderzoek naar en het in de praktijk brengen van fytoremediatie. Daarbij worden planten (inclusief bomen) gebruikt voor het vastleggen, verwijderen, omzetten en/of afbreken van schadelijke stoffen uit bodems of (grond)water. “En wanneer die planten niet genoeg afbrekende bacteriën bevatten, voegen wij plant-geassocieerde micro-organismen (bacteriën, schimmels…) aan de bodem toe. Op die manier geven we het zelfreinigend vermogen van de bodem en planten een extra stimulans”, zegt professor Vangronsveld.

De voordelen van deze groene bodemsaneringstechniek zijn gigantisch, aldus de onderzoekers. Dr. ir. Nele Weyens (CMK/UHasselt): “Fytoremediatie is een stuk goedkoper, de bodem wordt niet verstoord, er komt geen transport aan te pas en het werkt op zonne-energie. Daardoor is deze techniek veel minder belastend voor de omgeving.”

Consulting, projectmanagement en opleidingen

De kennis over fytoremediatie in de Vlaamse bodemsaneringssector is op dit moment echter nog vrij beperkt. Met het Limburgs-West-Vlaamse bio2clean willen zaakvoerders Dirk Dubin en Mario Clemmens daar verandering in brengen. Dubin leerde de groene bodemsaneringstechniek kennen toen hij als ingenieur werkte op de milieuafdeling van Ford Genk. “Daar heb ik via verschillende projecten kunnen ervaren dat fytoremediatie een volwaardige, innovatieve techniek is waarmee je schitterende resultaten kan boeken”, zegt Dubin.

“Fytoremediatie opent perspectieven voor heel wat verontreinigde gronden”, aldus geoloog Mario Clemmens. “De techniek biedt een bijzondere meerwaarde zowel op menselijk en ecologisch als op economisch vlak. De resultaten die het CMK met deze techniek boekt, zijn bijzonder overtuigend. Door die kennis via een spin-off naar de praktijk te brengen – in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen – hopen we dat onze expertise een verschil kan maken op het terrein.”

De UHasselt financierde het onderzoek naar spin-offmogelijkheden rond fytoremediatie met middelen uit het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Vlaamse overheid.