Co-Creatie: Remote sensing & landbouw - Deelnemers
24 maart 2016

Remote Sensing & Landbouw, een ideale co-creatie combinatie

Eerste sessie samenwerkingstraject van start

Onlangs lanceerden VITO, Agropolis, DronePort, Innovatiesteunpunt en de provincie Limburg een oproep voor deelname aan een co-creatie traject. Doelsteling is om via een intensieve samenwerking van 6 maanden, creatieve ideeën om te zetten tot concrete realisatie binnen het thema “Remote sensing & Agro”. Deze oproep bleek een schot in de roos en de deelnemende bedrijven zijn intussen gelanceerd.

Van idee tot realisatie in 6 maanden

Een idee laten groeien tot een realisatie is de grootste uitdaging voor ondernemers, zowel voor start-ups als voor gevestigde waarden in het bedrijfsleven. Het idee ontwikkelen tot een valabele technologie, met de juiste partner(s) en de nodige financiering, vergt expertise, die niet tot de core business van het bedrijf of de opleiding van de starter hoort.

De uitgangspunten van het co-creatietraject spelen hier naadloos op in. Deze gaan van inspiratie tot nieuwe businessmodellen die bedrijfsprocessen optimaliseren, tot het versterken van de concurrentiepositie of tot het faciliteren van nieuwe soorten van dienstverlening. Het delen van technologische kennis en inno­vatieve markt­inzichten tussen complementaire deelnemers vormt daarbij ook een belangrijk onderdeel. Bovendien garanderen de partners een maximale Return on Investment, want het co-creatietraject vereist een minimale tijdsinvestering en wordt gefinancierd door co-funding. VITO investeert ook 280 onderzoeksuren van VITO-experten om de technologische en financiële haal­baarheid van de ideeën te toetsen.

Bovendien past dit co-creatie traject perfect binnen het gedachtegoed van Limburg StartUP. LSU is een open platform, een first class starters community, gedragen en ontwikkeld door ondernemend Limburg met als doel initiatieven te verbinden, starters te versterken en groeiprocessen te versnellen.

Observatie vanuit de lucht

Het onderzoeksdomein waarop dit traject wordt toegepast is “remote sensing & Agro”. VITO neemt hierin de lead en werkt samen met partners vanuit de sector zoals DronePort, Agropolis, Innovatiesteunpunt en provincie Limburg. Deze partners hebben een belangrijke inbreng in het vinden van de juiste deelnemers en het vertegenwoordigen van potentiele eindgebruikers van de ideeën.

In dit co-creatie­traject werden 10 geselecteerde deelnemers samengebracht om de opportuniteiten te onderzoeken van remote sensing in de wereld van de landbouw. VITO stelt hiervoor haar expertise ter beschikking in datacaptatie via satellieten, vliegtuigen en drones met verschillen­de typen van sensoren, in het verwerken van ruwe data tot geomaps en in het ontwikkelen van data-analysealgoritmes voor o.a. het berekenen van groei-indexen, het in kaart brengen van ziekte­beelden of 3D-visualisatie.

Succesvolle eerste co-learningsessie

De interesse in het initiatief was bijzonder groot, zowel van start-ups als gevestigde waarden. Tien bedrijven werden geselecteerd om deel te nemen aan de eerste co-learningsessie op 22 maart 2016. De deelnemers verwierven er inzichten in huidige en toekomstige technolo­gische trends en innovaties als inspiratiebron, in combinatie met hun eigen marktvisie.

Kunstenaar Frederik Dewilde zorgde voor extra creativiteit met focus op het designperspectief. Dewilde staat bekend om het feit dat hij kunst, wetenschap en technologie verbindt.

Van co-learning naar co-working

De partners gaan nu samen met de bedrijven aan de slag om samen nieuwe producten/
diensten uit te werken met de technologieën, die resulteerden uit de co-learningsessie. Voor het onderzoek naar de technologische haalbaarheid stelt VITO 280 persoonsuren ter beschik­king. Daarnaast worden ook de marktopportuniteiten en de organisatorische en financiële aspecten onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten werken alle partijen samen de ideeën voort uit tot heuse businessopportuniteiten.

Meer nieuws volgt, over 6 maanden!

 

Voor meer informatie, neem contact op met Bart Dooms (tel. +32 14 33 67 26;  [email protected]).

www.vito.be

www.droneport.eu

www.limburg.be

www.innovatiesteunpunt.be

www.agropolis-kinrooi.be