Co-Creatie - Organische reststromen
6 september 2016

OPROEP: Co-Creatie - Organische stromen anders bekeken

Via Co-Creatie op zoek naar nieuwe business

 

Als ondernemer ben je steeds op zoek naar de volgende opportuniteit. Je hebt je volgende project al in gedachten, maar hoe vind je de juiste technologie en de juiste partners om het idee te realiseren? Agropolis is samen met haar partners toe aan de lancering van hun tweede co-creatie traject voor de ontwikkeling van nieuwe businessideeën.

Een idee laten groeien tot een realisatie is de grootste uitdaging voor ondernemers, zowel voor start-ups als voor gevestigde waarden in het bedrijfsleven. Het idee ontwikkelen tot een valabele technologie, met de juiste partner(s) en de nodige financiering, vergt expertise, die niet altijd tot de core business van het bedrijf of de opleiding van de starter hoort.

De uitgangspunten voor de co-creatietrajecten gaan van inspiratie tot nieuwe businessmodellen die bedrijfsprocessen optimaliseren, tot het versterken van de concurrentiepositie of tot het faciliteren van nieuwe soorten van dienstverlening. Het delen van technologische kennis en inno­vatieve markt­inzichten tussen complementaire deelnemers vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Bovendien garandeert VITO een maximale Return on Investment, want het co-creatietraject vereist een minimale tijdsinvestering en wordt gefinancierd door co-funding. VITO investeert ook 280 onderzoeksuren van VITO-experten om de technologische en financiële haalbaarheid van de ideeën te toetsen.

KMO’s kunnen bovendien beroep doen op PRODEM-subsidiëring.

Organische stromen anders bekeken

In dit co-creatietraject, dat start op 25 oktober, kijken we samen met de deelnemende bedrijven met een andere blik naar organische (rest)stromen. Compostering en vergisting zijn gekende paden. Maar het kan ook anders! Dit kan gaan van extractie van nuttige stoffen tot het verlagen van de te transporteren tonnages. Ook het omzetten tot bioplastics, biochemische bouwstenen of andere hoogwaardige producten zijn valabele ambities. Ondersteunende partners voor dit traject zijn Agropolis, Innovatiesteunpunt, Belorta, Food Port, Port of Ghent, POM West Vlaanderen, Flanders Food, Fabriek voor de Toekomst.

VITO zet haar expertise en infrastructuur in voor het analyseren van organische reststromen, het bepalen van de techno-economische haalbaarheid van alternatieven, het ontwikkelen en testen van nieuwe procesinzichten en producten, het opzetten van nieuwe waardeketens en verdien­modellen. Diverse opportuniteiten in landbouw en fruitteelt, voedingsindustrie, afvalbeheer, … worden gewikt en gewogen.

Aanmelden kan nog tot 3 oktober 2016 !

Meer info: co-creatie.