28 februari 2019

Deputatie kent vergunning toe aan Rendocan

Donderdag 28 februari 2019

De Limburgse deputatie vergunt aan de Limburgse start-up Rendocan bvba de bouw van een onderzoeksinstituut voor de teelt en verwerking van medicinale cannabis op de site van Agropolis in Kinrooi. “Dit centrum biedt toponderzoekers uit de industrie een plek om vooruitstrevend onderzoek te kunnen voeren naar gestandaardiseerde cannabis van farmaceutische kwaliteit,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningen. Eergisteren werd door de Kamercommissie Volksgezondheid alvast het wetsvoorstel goedgekeurd voor een cannabisbureau dat moet toezien op de teelt van cannabis voor medisch gebruik.

Agropolis in Kinrooi biedt ruimte aan startende en bestaande bedrijven met veel potentieel op het vlak van innovatieve en milieubewuste landbouw. Op deze site heeft Rendocan bvba de exclusieve rechten om een onderzoeksfaciliteit te ontwikkelen voor de productie en verwerking van medicinale cannabis. “Wij zijn bijzonder verheugd over de vlotte behandeling van de vergunning door de Limburgse deputatie. Nu het wettelijk kader gestemd is, kan Rendocan bvba van start gaan,” aldus Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi.

“Rendocan bvba wil de medische toepassingen van cannabis onderzoeken en betrouwbare, gestandaardiseerde producten van hoge kwaliteit ontwikkelen,” aldus gedeputeerde Inge Moors. De deputatie kent nu een vergunning toe voor de bouw van een nieuwe loods met indoor klimaatkamers voor de productie van medicinale cannabis. Het gebouw wordt verder ingericht met een onderzoekslabo en een labo voor de kwaliteitscontroles van de planten en producten. Ook voor kantoren, vergaderzalen en logistieke en technische ruimtes wordt de nodige plaats voorzien. In totaal zullen er ongeveer 75 mensen tewerkgesteld worden.

Het gebruik van medicinale cannabis is wereldwijd in opmars, onder andere als middel tegen chronische pijnen, misselijkheid bij kankerpatiënten en spasmes bij MS-patiënten. In België is tot nu toe slechts één vorm van medicinale cannabis toegestaan, de neusspray Sativex. De teelt moet steeds gebeuren onder strikte controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Van een legalisering van cannabisteelt voor recreatieve doeleinden is geen sprake.

BRON | Provincie Limburg, contact: Inge Moors