4 december 2019

Bodem-C-Lim

Van de meer zanderige bodemtypes in het noorden naar de zwaardere bodemtypes in het zuiden: het is de gemeenschappelijke noemer die we zowel in Belgisch als Nederlands Limburg terugvinden en die het startkapitaal vormt van onze Limburgse land- en tuinbouwers. Bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer zijn hierbij de sleutelwoorden, met koolstof in de centrale rol. Bodem-C-Lim presenteert de beschikbare kennis over de landsgrenzen heen en reikt je handgrepen aan om in je eigen bedrijf dadelijk aan de slag te gaan met bodemanalyses.

Tijdens de studiedag besprak Annemie Elsen (Bodemkundige Dienst van België) de aandacht voor bodemkwaliteit, hét fundament voor een weerbare bodem. Judith van de Mortel (HAS Hogeschool) vertelde ons dat duurzaam bodembeheer ook grensoverschrijdend is.

Naderhand konden de aanwezigen met vragen terecht, onder deskundige begeleiding van HAS Hogeschool en Campus Geel Thomas More werd de koolstofstrategie van verschillende landbouw bedrijven besproken.