Agropolis - Werken kumpen
26 mei 2016

Agro-Bedrijvenzone krijgt steeds meer vorm

Begin november 2015 startte aannemer Kumpen met de infrastructuurwerken op onze Agro-Bedrijvenzone. Deze maand lagen nutsleidingen zoals gas en elektriciteit al grotendeels ondergronds. Hoewel af te rekenen werd met enkele natte periodes, zitten de werken nog goed op schema. We gunnen u graag een eerste blik op onze reeds aangelegd infrastructuur.

Meer en meer krijgt de site de uitstraling van een echte bedrijvenzone. Het merendeel van de wegen is aangelegd, waardoor de structuur van de site duidelijk wordt. Ook de aanleg van nutsleidingen is ondertussen al ver gevorderd. Na de afwerking van de toplaag asfalt en de oplevering in september zal het terrein ook effectief in gebruik worden genomen.

De eerste beelden van onze infrastructuur kan u vinden door hier te klikken.

Investeerders kunnen starten

Concreet betekent deze voortgang dat investeerders zich vanaf heden kunnen vestigen op de site. Een brede waaier aan bedrijven komt hiervoor in aanmerking, op voorwaarde dat de onderneming zich kan positioneren binnen de volgende 3 kernbegrippen:

  • Land- en tuinbouw
  • Innovatie
  • Duurzaamheid

Daarnaast bieden we zelfs ruimte aan initiatieven omtrent educatie en recreatie. Deze insteek is zeer belangrijk om een duidelijke link te maken met de regio en onze bezoekers.

Eerste gebouwen staan gepland

De bouwaanvraag voor het incubatorgebouw is lopende. Vòòr het bouwverlof wil Agropolis nog de aanbesteding uitschrijven om een aannemer te vinden. Het is de bedoeling om dit najaar te starten met de bouw van het incubatorgebouw. Gelijktijdig zal ook de stel- en onderhoudsplaats van de nieuwe Agropolis Machinecoöperatie gebouwd worden.  Daarnaast zijn gesprekken lopende met potentiële investeerders, die in de komende periode mogelijks worden gefinaliseerd.

Broedt u zelf op een idee rond “Nieuwe land- en tuinbouw”, eventueel zelfs in combinatie met recreatie & educatie, neem dan zeker contact met ons op!