18 december 2015

Aannemer Kumpen gestart met aanleg Agropolis-infrastructuur

Agropolis-Kinrooi wordt binnenkort ook een écht bedrijventerrein. De werken voor de wegenis en nutsvoorzieningen zijn gestart. Het herstructureringscomité, dat instaat voor de herinrichting van voormalig grindwinningsgebied, selecteerde aannemer Kumpen voor uitvoering van de werken.

Het voormalig grindwinningsgebied “Boterakker” in Kinrooi, heeft de laatste jaren een enorme metamorfose ondergaan. Door de winning van het maasgrind sedert enkele decennia, werd vruchtbaar landbouwgebied omgezet in een grote hoeveelheid water. Deze enorme plas van 500ha, de “Vissenakker”, werd voor 40ha terug opgevuld om herinrichting van het gebied mogelijk te maken. De site van 40ha werd specifiek toegewezen aan het project Agropolis.

Herstructureringscomité, de drijvende kracht achter de herinrichting

Voor de herinrichting van grindwinningsgebieden, geeft het grinddecreet een duidelijke taakstelling aan het herstructureringscomité. Zo is dit comité o.a. verantwoordelijk voor de opmaak van de visie, de uitrusting én de afwerking van dergelijke gebieden.

Specifiek voor de Agropolis-site, is men momenteel aanbelandt in de fase van afwerking. Studiebureau “Buro LST” uit Maaseik zorgde voor de opmaak van de inrichtingsplannen. Op basis van deze plannen schreef het comité een aanbestedingsprocedure uit voor de concrete uitvoering. Aannemer Kumpen werd geselecteerd als meest gunstige inschrijver. De werken zullen klaar zijn voor het bouwverlof van 2016.

Gedurende de werken, zal naar verwachting geen hinder ontstaan voor de buurtbewoners. Burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns: “Aangezien hier wordt gewerkt op een nieuw ontwikkeld gebied, zal de last voor omwonenden zeer beperkt zijn. Mocht er toch enige hinder ontstaan, zal de gemeente de betrokken inwoners tijdig op de hoogte brengen.”

Agropolis-Kinrooi, de ideale omgeving voor nieuwe land- en tuinbouw

De missie van Agropolis is het creëren van een broedplaats, waar nieuwe land- en tuinbouwbedrijven zich kunnen vestigen en deel uitmaken van een brede “Agro-community”. Op die manier worden innovatie, samenwerking en kennisdeling gestimuleerd, en concurrentieposities verstevigd. Wim Rutten, Agropolis-Kinrooi: “Momenteel lopen verschillende gesprekken met potentiële investeerders. Nu de wegenis en nutsvoorzieningen worden aangelegd, kunnen de eerste bedrijven zich ook effectief gaan vestigen.”

De VZW Boterakker en de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) zullen samen instaan voor de exploitatie van de site. Ook de Incubator zal door deze partners worden opgericht en uitgebaat, aangevuld met financiële steun vanuit de Provincie Limburg en het Agentschap Ondernemen. Nog dit jaar wordt trouwens de bouwvergunning ingediend, zodat ook starters op korte termijn terecht kunnen in kantoren en kleine loodsen.