27 april 2021

€ 198.312,55 om precisielandbouw tot bij boer te brengen

Persbericht

April 2021, Kinrooi - Agropolis, PIBO-campus, PVL en Machinecoöperatie Agropolis slaan de handen in elkaar voor het project ‘ECO2-meerwaarde door precisiedemonstratie’. De Vlaamse Landmaatschappij VLM en de provincie Limburg kennen het project een subsidie toe van € 128.903,16. Precisielandbouw is tot op vandaag nog een vrij onontgonnen gebied bij de landbouwer. De nood is echter wel hoog, gezien de steeds veranderende omstandigheden waarin gewerkt moet worden. Het project biedt een kader om de nieuwe technieken te ontdekken, ter ondersteuning van de lokale landbouwers.

De agrarische sector is historisch gezien een vrij traditionele sector. Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak, worden kansen gecreëerd voor (technologische) innovatie. Specifiek zal precisielandbouw de bedrijfsleider ondersteunen in strategische beslissingen op bedrijfsniveau, maar ook op individueel plantniveau. Efficiëntie en duurzaamheid worden hiermee vergroot.

De introductie van precisielandbouw komt echter traag op gang. In de praktijk zien we dat agrarische bedrijven vandaag nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden die de technologie biedt, maar dat ook compatibiliteit tussen verschillende machines/technologieën vaak een issue is. De kennis is echter aanwezig in de markt, dus is het zaak om beiden met mekaar te koppelen. Wanneer de implementatie bij bedrijven écht wordt opgestart, zal technologische innovatie nog meer ontwikkeld kunnen worden.

De concrete doelstelling van het meerwaardeproject is het opzetten van matchmaking tussen noden op het veld (voedergewassen en groenteteelt) enerzijds én toepasbare technologie anderzijds. In eerste instantie gebeurt dat door de noden bij de landbouwer te inventariseren én de beschikbare technieken in kaart te brengen. Zo wordt er informatie verzameld om te weten wat er leeft bij de landbouwers en of er überhaupt interesse is voor precisielandbouw. De technieken die in dit onderzoek naar boven zullen komen, kunnen uitgebreid gedemonstreerd worden en later worden geïntegreerd in de machinecoöperatie. Hierdoor kunnen de leden op een laagdrempelige manier kennis maken met precisielandbouw. Door gebruik te maken van de schaalvoordelen die de coöperatie met zich meebrengt (ca. 75 leden), zullen de individuele kosten voor de landbouwer naar verwachting ook lager zijn.

Mais, gras en asperges

Op de Agrarische bedrijvenzone van Agropolis zal dit jaar al een perceel ter beschikking worden gesteld om de eerste demonstraties uit te rollen. Hierbij zal op een maïsperceel worden getoond wat de voordelen zijn om te werken met een zaaimachine, die gebruik maakt van GPS-technologie en sectieafsluiting. Op die manier zal precies kunnen gezaaid worden en overlap worden vermeden.

Daarnaast zal op het grasperceel gewerkt worden met een kunstmeststrooier, eveneens op GPS en met sectieafsluiting. Tot slot plannen we een demo met een automatische aspergeoogster.

Ondersteuning door Vlaanderen en de provincie Limburg

Het project werd goedgekeurd binnen het Platteland Plus programma, waarbij wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. In totaal wordt vanuit Vlaanderen en de provincie Limburg € 128.903,16 aan ondersteuning voorzien. De totale projectkost, met inbreng van de projectpartners bedraagt € 198.312,55. Het project loopt tot in 2023, waardoor verschillende teeltseizoenen gebruikt kunnen worden om de landbouwer te informeren over de verschillende beschikbare technieken.

Geïnteresseerden kunnen het project volgen door zich in te schrijven op de nieuwsbrief van Agropolis.

Meer info:

Kristof Das
[email protected]
0499 28 03 82

Sander Palmans
[email protected]
0472 46 64 88

Femke Moors
[email protected]
0472 58 10 61