2020apr 01

Webinar: Innovatiegedreven ondernemerschap

Agropolis

 WEBINAR: INNOVATIE-SUBSIDIE LIMBURGEVENTS  1 april 2020: 16u00-17u00

Met innovatie en subsidie-experten:
-Bert Celis (B-Cells) en
-Barbara Gaethofs (Uberhaupt bv)

Vraag hier je login 

en neem deel aan het webinar over de subsidie van de Provincie Limburg (max €50K).

In een geglobaliseerde economie is een continue focus op innovatie absoluut noodzakelijk. Een sterk innovatief vermogen van de bedrijven zorgt immers voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse economische sectoren en van de regionale economie in zijn geheel. En voor de ondernemingen leidt innovatie vaak tot het behoud en versterking van de eigen marktpositie.

De Provincie Limburg zet actief in op het maken van cross-overs en verbindingen tussen sectoren en bedrijven. Kruisbestuiving en samenwerking tussen bedrijven wordt concreet ondersteund met een subsidie tot max €50.000.

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, heeft de provincie Limburg een subsidiereglement opgesteld. Hiermee kunnen samenwerkende bedrijven een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.

 Wie komt in aanmerking? 

Alle Limburgse kmo’s kunnen aanspraak maken op de subsidie wanneer:

  • ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen.

  • het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt.

 Meer info 

Marc Beenders: [email protected]

BRON Limburg Startup (LSU 2020)