Project: Eco² Meerwaarde door precisielandbouw

€ 198.312,55 steun om precisielandbouw tot bij boer te brengen

VLM kent de subsidie toe aan het project: ECO2 meerwaarde door precisiedemonstratie. Agropolis, PIBO-Campus, PVL en Machinecoöperatie Agropolis slaan hiervoor de handen in elkaar. Precisielandbouw is tot op vandaag nog een vrij onontgonnen gebied bij de landbouwer. De nood is echter wel hoog, gezien de steeds veranderende omstandigheden waarin gewerkt moet worden. Het project biedt een kader om de nieuwe technieken te ontdekken, ter ondersteuning van de lokale landbouwers.

De concrete doelstelling van het project is het opzetten van matchmaking tussen noden op het veld enerzijds én toepasbare technologie anderzijds. Dit zal worden vormgegeven door in eerste instantie, het inventariseren van de noden bij de landbouwer én in kaart brengen van beschikbare technieken. We verzamelen info om te weten wat er leeft bij de landbouwers en of er überhaupt interesse is voor precisielandbouw. De technieken die in dit onderzoek naar boven zullen komen, kunnen later worden aangekocht door de machinecoöperatie, waardoor de leden op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met precisielandbouw. Door het benutten van de schaal van de coöperatie (ca. 75 leden), kunnen individuele kosten voor landbouwer worden verminderd.

Precisielandbouw kent een trage start. In de praktijk zien we dat landbouwbedrijven kennis hebben van technieken maar nog weinig zicht hebben op de mogelijkheden die de technologie biedt. Ook is vaak de compatibiliteit tussen verschillende machines en technologieën een probleem. De kennis is echter aanwezig op de markt, dus is het onze zaak om beiden met mekaar te koppelen. Wanneer er wordt gedemonstreerd bij lokale landbouwbedrijven, kan men zelf ervaren wat de meerwaarde is op het veld en niet enkel de meerkost voor het bedrijf.

Geïnteresseerden kunnen het project volgen door zich in te schrijven op de nieuwsbrief van Agropolis. 
Schrijf je in

 

Meer info:

Kristof Das
[email protected]
Tel: 0499 28 03 82

 

Sander Palmans
[email protected]
Tel: 0472 46 64 88

 

Femke Moors
[email protected]
Tel: 0472 58 10 61