POM Limburg

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) voert het socio-economische programma uit van de provincie Limburg. Dit ambitieuze programma wil Limburg economisch versnellen, mede door het organiseren van streek- of sector- gerelateerde overlegplatformen en het initiëren en realiseren van daaruit voortvloeiende acties en (hefboom)projecten. POM’s werking staat volledig in het teken om Limburg als economische regio te versnellen en haar uitstraling als innovatieve en pioniersregio te versterken.