- Machine Coöperatie Agropolis -

Machine Coöperatie Agropolis, oftewel MCA, is een coöperatie van landbouwers die gezamenlijk machines aankopen, gebruiken en onderhouden. Voor een individueel bedrijf zijn deze vaak te duur, aangezien ze vaak te weinig gebruikt worden. De machines worden verhuurd aan de leden, die zelf instaan voor de uitvoering van de werken binnen het eigen landbouwbedrijf. Daarnaast zijn groepsaankopen van siloplastic, zaden, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen etc, alsook samenwerking met andere coöperaties (o.a. irrigatie CIRO) mogelijk.

De coöperatie streeft geen winst na, ze wil wel voldoende middelen genereren uit de verhuur om het machinepark up-to-date te houden. De winst vloeit rechtstreeks terug naar de gebruikers-coöperanten door te werken scherpe tarieven. Op die manier wordt de kostprijs van een teelt voor de landbouwer kleiner, verhoogt het rendement.

 MCA in het nieuws 

 Contactgegevens 

MCA
Agropolis Park 202
3640 Kinrooi

BTW BE 0464.904.568