- IPM Impact -

IPM Impact is gespecialiseerd in geïntegreerde pestbestrijding. Bij deze techniek wordt de focus gelegd op de combinatie van nuttige organismen, selectieve pesticiden en monitoring, om op die manier het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen drastisch te reduceren. Deze aanpak is waardevol, zowel vanuit ecologisch als economisch standpunt.

Agropolis is de basislocatie van alle activiteiten van IPM Impact. Van hieruit zal onderzoek naar allerhande geïntegreerde bestrijdingstechnieken worden gevoerd, in opdracht van diverse klanten.