- Fish 2 Be -

Fish 2 Be is een innovatief bedrijf dat zich toespitst op een maximaal mogelijke ecologisch kweek van snoekbaarspootvis, dit zijn jonge snoekbaarzen die uitgezet of verder opgekweekt kunnen worden. Het bedrijf is opgestart in 2013 en wordt uitgebaat door broer en zus, Jiri en Katrien Bossuyt. Zij worden hierin bijgestaan door de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), die tevens aandeelhouder is. Fish 2 Be is een van de weinige snoekbaarskwekerijen in Europa, die met behulp van innovatieve en state-of-the-art technieken het hele jaar rond pootvis kweekt voor levering aan opkweekbedrijven, in plaats van slechts 1 keer per jaar in het natuurlijke seizoen. De nauwkeurig geselecteerde broedvissen, die in verschillende groepen per seizoen in een RAS (Recirculation Aquaculture System – recirculatiesysteem) gehouden worden, worden, zonder gebruik te maken van hormonen of andere chemicaliën, gestimuleerd om buiten hun natuurlijke seizoen jaarlijks eieren af te leggen.

[email protected] +32 486 51 98 31 (Jiri) www.fish2be.eu