6 February 2020

Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen

De vraag naar kwalitatief en duurzaam voedsel stijgt. Dankzij de lage koolstofvoetafdruk en de lage voederconversie van vis kan aquacultuur aan land via recirculerende aquacultuursystemen (RAS) een antwoord bieden op die vraag. 

Het HaLAVla-project, wat staat voor ‘Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen’, beoogt de meest geschikte locaties voor economisch duurzame aquacultuur te identificeren door het in kaart brengen van waardevolle restromen zoals warmte, water en nutriënten in Vlaanderen rekening houdend met de logistieke mogelijkheden (RUP’s) en het wettelijk kader. Agropolis is 1 van de 12 locaties over heel Vlaanderen (enige in Limburg!) die aan alle voorwaarden voldoet. Op het bedrijventerrein beschikken we ondermeer over kwaliteitsvol water, en ruimte voor het opstarten van uw (aquacultuur) bedrijf. Natuurlijk kennen we nog meer troeven, bekijk ze hier: http://bit.ly/Agropolis-Aanbod 

Twaalf locaties in Vlaanderen

Er werd gezocht naar bedrijven en industrieën die water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten ter beschikking hebben. Dat zijn locaties waar aquacultuur reststromen kan hergebruiken. Het HaLAVla-project wil die bedrijven in contact brengen met potentiële investeerders en geïnteresseerde aquaculturisten om de productiekost van beide activiteiten te optimaliseren.
 
Door de lokaal geproduceerde reststromen optimaal in te zetten, wordt aan circulaire economie gedaan (zoals beschreven staat in visie 2050 van de Vlaamse Regering). Door werkgelegenheid te creëren draagt dit project bij aan ecologische, economische én sociale duurzaamheid.

Lees het volledige rapport hier: HaLAVla rapport

Het HaLAVla-project is een studie uitgevoerd door KU Leuven met medewerking van Inagro, en gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

 

BRON:
KULEUVEN | https://set.kuleuven.be/over-ons/groepsdiensten-en-faciliteiten/transfar...
INAGRO | https://www.inagro.be/Artikel/guid/5445