Agropolis - Yacon - Oogst
18 December 2015

Eerste oogst van Yacon is een feit

Het Yacomix-project, dat werd goedgekeurd binnen het Groente-InnovatieFonds, heeft letterlijk haar vruchten afgeworpen. De projectpartners hebben de eerste oogst op Agropolis gerealiseerd en bereiken hiermee een mijlpaal in het teeltonderzoek naar de nieuwe knol. De volgende stap, vermarkting van de Yacon, wordt de volgende uitdaging.

De Yacon, initieel afkomstig uit de Andes, is een fris en knapperig knolgewas met een enorm potentieel. De knol is vandaag in onze regio nog vrij onbekend, maar hier wordt hard aan gewerkt. Ook Agropolis gelooft sterk in dit gewas en zoekt samen met haar projectpartners naar het meest gunstig scenario om dit product op de markt te brengen .

Eerst Agropolis-Yacon is geoogst

Het Yacon-project op Agropolis is mogelijk gemaakt door de financiële steun vanuit het Groente-InnovatieFonds, in het leven geroepen door gedeputeerde Inge Moors. Samen met de projectpartners KU Leuven, Proefcentrum Groenteteelt, Noliko en het landbouwbedrijf van Leo Henckens zoekt Agropolis binnen dit project naar de optimale teelttechnieken en vermarkting van dit interessante knolgewas.

Momenteel zijn we op een moment aangekomen dat de Yacon werd geoogst, uiteraard een mijlpaal voor het yacon-project én voor Agropolis. De oogst was zeer positief en er blijken duidelijk verschillen in opbrengst al naargelang de toegepaste teelttechniek. Ook werden verschillende methodes uitgetest bij het oogstproces. De resultaten geven ons vandaag al een duidelijke richting aan voor de komende teeltseizoenen.

Wat brengt de toekomst?

Samen met de projectpartners wordt bekeken hoe we de Yacon in de markt kunnen zetten, zowel verwerkt als vers. Onderzoek binnen het project heeft aangegeven welke verwerkingstechnieken best worden toegepast. Daarnaast hebben eigen tests in de keuken uitgewezen dat de Yacon een zeer veelzijdig product is, waar tal van lekkers mee kan worden bereid.

Wordt uiteraard vervolgd.